Stichting Beheer Het Schild

ANBIStichting Beheer Het Schild is een vermogensstichting, die ten doel heeft het bevorderen van de zorg voor visueel gehandicapten in Nederland en daarbuiten.

Het bestuur van de Stichting Beheer Het Schild verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoudsopgave hiernaast.

 

visueel gehandicapt