Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen:

Mr. F.A.M. Kn├╝ppe, voorzitter

Mw. Mr. A.M. Bleeker- van Velzen, secretaris

Mr. P. Willemsen, penningmeester

Drs. S. Sijbrandij, lid

Mr. D.J. van Dijk, lid

Drs. P.J. Mennink, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.